MONUMENTEN

Monumenten dienen met gevoel voor historische waarden worden behandeld en verdienen voor mij een apart hoofdstuk.

Een rijksmonument is in Nederland een zaak (een bouwwerk of object, of het restant daarvan) die van algemeen belang is wegens de schoonheid, de betekenis voor de wetenschap of de cultuurhistorische waarde.

In veel gevallen zijn er helemaal geen of geen actuele tekeningen voorhanden van deze panden. Daarom meten we de panden in en worden digitaal getekend. Zo ontstaat een goede basis om te bezien wat nieuwe plannen inhoudelijk betekenen. Gedurende de opname en het tekenwerk vallen eventueel gedane veranderingen op, waardoor de oorspronkelijke indeling te herleiden is.

Bij grotere verbouwingen kan een waardenstelling op aangeven van gemeente gevraagd worden. Een bouwhistorische opname met waardenstelling geeft mogelijk antwoord op de belangrijkste onderdelen van een gebouw, uit historisch oogpunt onderzocht en verwerkt in een rapport.
Ook onderhoudsrapporten van monumentendeskundigen zoals de monumentenwacht helpen bij het maken van keuzes voor een verbouwing of onderhoud van uw monument.

Hierdoor is duideijk wat er mogelijk is met een monumentaal pand en welke onderdelen van belang zijn te handhaven of zelfs te verbeteren.

 

 

CONTACT
Delshorst 6 6089NS Heibloem T 0475 - 495 895 E
FJ Design